Hjælpearbejde

LLCCM

LLCCM er en forkortelse for 'Let the Little Children Come to Me' - Lad de små børn komme til mig. Vi støtter dette arbejde, fordi vi synes, det giver mening at hjælpe børn og unge i den 3. verden til at klare sig selv og skabe en bedre fremtid for sig selv og deres land.

LLCCM er en slags deltids-børnehjem - børnene bor der ikke, men kommer der for at få hjælp. Centeret drives af kristne kirkelige organisationer i Rwanda i Afrika, hvor der flere gange har været borgerkrig og etniske uroligheder. I tillæg er et rekordstort antal mennesker smittet med HIV eller har AIDS i udbrud. For mange børn betyder det, at de ingen voksne har i deres umiddelbare familie. Måske kan de bo hos en fjernere slægtning eller hos en ældre søskende - men mange børn mangler forældre.

På LLCCM kan børnene komme et par gange om ugen. Her får de nærende mad og mælk, der styrker deres immunforsvar og medvirker til, at de kan koncentrere sig i skolen. Rwanda har et forholdsvist velfungerende offentligt skolevæsen, men man må ikke komme i skole, hvis man ikke har en uniform, og sådan en er ikke gratis. LLCCM hjælper også med skoleuniformer. På centerets område dyrkes forskellige afgrøder - børnene og de voksne, de nu har, deltager i arbejdet. I 2014 var vi med til at skaffe ko nr. 2, så børnene kan få mælk to gange om ugen i stedet for en. Året før bidrog vil til et regnvandsopsamlingsanlæg. I Rwanda falder der tilstrækkeligt med regn til at man kan høste to gange om året - men ligesom i Danmark falder regnen ikke altid, når man har brug for den.

I vores butik kan man købe forskellige effekter, som er fremstillet i Rwanda. Hele salgsbeløbet overfører vi direkte til LLCCM, der sørger for distribution af midlerne. Ingen fordyrende mellemled. Med jævne mellemrum er repræsentanter for Baptistsamfundet i Danmark på besøg på centeret, og vi ved derfor præcis, hvor og hvordan pengene gør nytte.

Udover det generelle arbejde på centeret støtter vi løbende to unge mennesker i at gennemføre en uddannelse. 

Providence. Født 1994. Moren er syg af AIDS og faren er stukket af, som det er almindeligt i Rwanda. Providence læser til sygeplejerske. Francois. Født 1992. Forældreløs. Han vil gerne uddanne sig indenfor pleje/omsorg.

Venligboerne

Venligboerne mener, at man kan forandre både sig selv og verden, hvis man opfører sig venligt. Vi støtter dette arbejde, fordi vi har erfaret, hvad venlighed betyder for det enkelte menneske - både når man udøver den, og når man modtager den selv.

Venligboernes arbejde kommer mange til gavn, især udsatte grupper i samfundet og blandt andre mange af de flygtninge, der er kommet til Danmark i forbindelse med krige i Mellemøsten og Afrika. Vi tror, at de, der er bedst til at fortælle om det danske samfund -og hvad det vil sige at være her, er danskerne. Vi har i flere sammenhænge haft socialt udsatte og flygtninge ansat i ordinær beskæftigelse og i forskellige former for praktik i de virksomheder, vi deltager i.

Sport, spejdere, jazz, folkedans, nisseoptog osv.

Som de fleste andre erhvervdrivende i vores lokalområde støtter vi en række af de aktiviteter, der er med til at gøre det attraktivt at bo i Tversted-området eller at besøge området. Vi synes, at et sundt og aktivt foreningsliv og gode aktiviteter for børn og voksne er med til at gøre det attraktivt at bo udenfor de store byområder.

Lykkegaard Tversted

Bindslevvej 54 Tversted,
9881 Bindslev
 

Åbningstider klik her 

output onlinepngtools 5